Sidste nyt.

Opdateret  11. august 2020.

COVID-19. En stor del af vore lystfiskerkunder er  ældre borgere, som er i risikogruppen. Er man usikker på, om det er fornuftigt at tage på havet sammen med andre, skal man blive hjemme. Det er trist at aflyse en fisketur, men jeres helbred er vigtigere end min forretning. Der skal ikke betales for afbookning på grund af frygt for Coronasmitte.

For deltagere, som ikke er i samme smittegruppe, opfordres man til at holde mindst en meters afstand til hinanden. Der er håndsprit tilgængeligt ved nedgangen til kahytten, på toilettet og hos skipper i styrehuset.

Fladfiskesæsonen  2020 starter sidst i august.

Der har været nogle sommerture efter fladfisk, men isinger og skrubber er endnu ikke koncentreret inde på skrænterne ved 10-12 meters dybde. De fanges mere spredt sammen med rødspætter på dybder helt ud til torskepladserne på op til 30 meters dybde. Så langt nede er vandet stadig køligt, hvilket kan mærkes på fiskene straks de kommer op af vandet. Sidst i august er nætterne atter blevet så lange, at vandtemperaturen begynder at falde inde på lavere vanddybder, og så forventer vi, at de flade følger med derind.

Der kan i fladfiskesæsonen   købes friskpakkede børsteorm fra koldtvandsbassinerne på Onsevig havn. Ring og aftal  tid, hvor du kan afhente ormene, jeg er der kun after aftale.

Er du på fisketur på  HANNE, kan du naturligvis  altid købe børsteorm på skibet, efterhånden som du skal bruge dem, således at du ikke behøver at betale for flere orm, end du får brug for. Det samme gælder, hvis turen skulle blive aflyst.

Se mere på siden “Børsteorm”.

Dagsfangsterne på fladfisketurene varierer efter forholdene og efter hvilke lystfiskere, der er med. Der er blæsende dage og dage med for stærk strøm. hvor der kun landes få fladfisk pr deltager. Der er også dage med flere hundrede fisk med hjem, men det er langtfra hver dag. På de gode dage ligger gennemsnittet pr fisker nu omkring de 10, ofte med store variationer fra person til person. Nogle fanger måske over 30, mens andre på samme tur må nøjes med 2-3 stykker. De, som fanger mest, fisker aktivt og koncentreret  og følger agnens bevægelser over bunden. De sørger for, at der hele tiden er friske orm på krogene. De, som ikke får så mange fisk, sparer ofte på ormene eller fisker med  rejer, silde- eller makrelstykker og gummiorm. Rejer og sildestykker kan bruges, men de fisker bedst, når der også er orm på krogene.  Får man kun fisk, når skipper ringer grejet op, er det et tegn på, at man ikke har tilstrækkelig opmærksomhed på, hvad der sker ved krogene på bunden.