Sidste nyt.

Opdateret  9. juni 2021.

Fra 1. april  og resten af året må hver person tage 5 torsk med i havn .

Der er ingen begrænsninger i antallet af fladfisk, som må tages med i land.

Som  reglerne for begrænsning af Coronasmitte er nu, vil vi   kunne sejle med normalt antal passagerer, forudsat at der kun opholder sig  nogle få personer ad gangen i kahytten og at almindelige regler for begrænsning af Coronasmitte overholdes.  Bær derfor  varmt, vand- og vindtæt tøj , der er egnet til ophold udendørs på denne årstid.

På ture med bookning af enkeltpersoner tager vi for tiden max. 10 deltagere med.

Nyeste fangster:

Torskefiskeri lørdag den 10. april: 14 mindre torsk til 8 deltagere.

Søndag den 18. april: 21 torsk med hjem, genudsat det dobbelte antal.

Tirsdag den 20. april: 30 torsk med hjem. Mange små.

Lørdag den 24. april: 23 torsk, største 3,5 kg.

Søndag den 25. april: Kun 7 flade og en torsk, sejlet hjem før tid, hård  vind.

Fredag den 30. april: 20 torsk med hjem, mange små genudsat.

Lørdag den 8. maj:  7 deltagere fangede 54 fladfisk til at tage med hjem, langt de fleste var rødspætter.

Mandag den 17. maj: 13 torsk med hjem til 8 deltagere.

Lørdag den 29. maj, fladfisketur. Den bedst fangende havde 20 med hjem, og den som fangede mindst, fik kun 5 undermålere.

Søndag den 30. maj:  3 langer og 54 torsk, største på 2,86 kg, der blev taget som en ud af 3 på en gang. De to andre var på godt 2 kg og så en lille genudsætter.

Søndag den 6. juni: Fladfisketur 10 personer, der tog 65  flade med hjem plus årets første makrel. Største rødspætte på 1 kg.

Onsdag den 9. juni: Lokal institution på 5 timers torsketur. 5 fiskede og tog 7 torsk med hjem.