Sidste nyt.

Opdateret  5. august 2022.

Fra 1. april 2022 og resten af året må hver deltager kun tage 1 torsk med i land.

Fiskeristyrelsen oplyser i deres FAQ:

“Som lyst- eller fritidsfisker skal du genudsætte torsk under mindstemålet. En torsk (over mindsteålet) skal bringes med i land, hvis den ikke kan genudsættes i levende tilstand. Og torskefiskeriet er slut den dag, da den daglige fangst er sket.”

Som konsekvens af ovenstående begrænsninger, og da der faktisk ikke er ret mange torsk i området, gennemføres de fleste ture som fladfisketure.  Fra august til november er alle ture fladfisketure.

Sommerens fladfisketure har givet i snit omkring 10 fisk med hjem pr deltager.

De 3 vigtigste betingelser for en vellykket fisketur er : Roligt vejr, let strøm og faldende vandstand. Det er ikke altid, at alle tre faktorer spiller optimalt sammen, men lige pludselig lykkes det bare, og hvis solen så også skinner, er alle glade og der er godt med fisk i alle kurve.

Allan Larsen med den haleløse store  rødspætte på 1600 gram fanget den 30. oktober 2021.