Sidste nyt.

Opdateret 16. november 2020.

Erik Klesiewicz med rødspætte på 2070 gram, fanget på børsteorm 30. august 2020 på  14 meters dybde.

På grund af Corona-restriktionerne, hvor der højst må være 10 personer samlet,  kan der indtil videre kun bookes op til 8 deltagere til hver tur.

På de seneste fisketure 13.-15. november er der fisket lidt tættere på land end tidligere, da vandet nu er kølet lidt ned inde på 10-12 meters dybderne. Vi har fanget 60 – 70 fisk pr tur til  de 8 deltagere. Nogle har taget 20 med hjem, andre kun nogle få stykker. De største fisk har været rødspætter fra 800 til 900 gram.

Det helt afgørende er at have friske børsteorm på krogene, og så at fiske opmærksomt, så man er sikker på, at krogene hele tiden er helt nede på bunden. Du må gerne fiske med alt andet end børsteorm som f.eks. rejer, men så får du bare ikke ret mange fisk med hjem.

Børsteorm kan stadig købes under fisketuren efterhånden som du får brug for dem. De kan også efter aftale afhentes på havnen ved kølehuset mellem kl 7 og 8 og efter kl 15. Ligeledes efter aftale kan de hentes i Nørreballe, hvis du skal ud at fiske fra en anden havn end Onsevig.

Fladfiskesæsonen 2020:

For en ordens skyld: De antal fisk, der nævnes her på siden, er  kun de fisk, der tages med hjem. 

Starten på fladfiskesæsonen var præget af ringe vandkvalitet i Smålandsfarvandet og  generelt varmt vand og deraf følgende fiskeri på dybt vand nær  de dybe render midt i Langelandsbæltet. Ofte er strømmen her så stærk, at det næsten umuliggør fiskeriet efter fladfisk. Vi må så trække ind på lavere vand, men her er der så ikke ret mange fisk.

Nu i november er vandet dog kølet så meget af, at der kan fanges fisk på dybder ind til 8 meter, og her er vi ikke helt så følsomme for strømmen, men de fleste fisk fanges dog stadig på lidt dybere vand.

På turen i dag 8. november fangede de 7 deltagere 74 rødspætter og isinger, med 17 til den bedste fisker. Det var på 13 til 15 meters dybde.

Der er stadig en del FJÆSINGER i området, så vær forsigtig. Bliver du stukket af en fjæsing, skal du omgående have fingeren i varmt vand, gerne kaffen fra termokanden, og så holde fingeren i det varme vand så længe du kan. Varmen ødelægger giften, så du som oftest slipper for at have en smertende og hævet finger resten af dagen.

Antallet af fisk med hjem svinger meget fra dag til dag. Strømmen har stor indflydelse, men også mange andre ting har betydning, som vindretning, tidevand….. og hvem, der fisker. Der vil selvfølgelig være forskel på, om det er en flok rutinerede fiskere fra en lystfiskerforening, der afholder konkurrence, en institution på hyggetur, en arbejdsplads på firmatur og så videre. De er alle lige velkomne, men antal fangede fisk er ikke lige til at sammenligne.

Et realistisk bud på en god dag ligger på et gennemsnit på 10 fisk pr. aktiv fisker.

Der kan i fladfiskesæsonen købes friskpakkede  børsteorm fra koldtvandsbassinerne på Onsevig havn. Ring og aftal tid , hvor du kan afhente ormene, jeg er der kun efter aftale. 

Er du på fisketur på HANNE, kan du naturligvis altid købe børsteorm på skibet, efterhånden som du skal bruge dem, således at du ikke behøver at betale for flere orm, end du får brug for. Det samme gælder, hvis turen skulle blive aflyst.

Se mere på siden “Børsteorm”.

Dagsfangsterne på fladfisketurene varierer efter forhold og efter hvilke lystfiskere, der er med. Der er blæsende dage og dage med for stærk strøm. hvor der kun landes få fladfisk pr deltager. Der er også dage med flere hundrede fisk med hjem, men det er langt fra hver dag. På de gode dage ligger gennemsnittet pr fisker nu omkring de 10, ofte med store variationer fra person til person. Nogle fanger måske over 30, mens andre på samme tur må nøjes med 2-3 stykker. De, som fanger mest, fisker aktivt og koncentreret og følger agnens bevægelser over bunden. De sørger for, der hele tiden er friske orm på krogene. De, som ikke får så mange fisk, sparer ofte på ormene eller fisker med rejer, silde- eller makrelstykker og gummiorm. Rejer og sildestykker kan bruges, men de fisker bedst, når der også er orm på krogene. Får man kun fisk, når skipper ringer grejet op, er det et tegn på, at man ikke har tilstrækkelig opmærksomhed på, hvad der sker ved krogene på bunden.