Torsk

 

TORSKEFISKERI i Langelandsbæltet med pirk var i mange år koncentreret om den varme tid i juli og første del af august. Erhvervsfiskerne sejlede tidligt om morgenen ud til den dybe rende i bæltet, hvor sommertorskene samlede sig i buler på stenknoldene. På en god dag kunne en flittig jollefisker  godt lande et par hundrede kilo stortorsk over kajen i Onsevig havn. En god plet blev afmærket med en plasticdunk, og det sted kunne anvendes dag efter dag. Det typiske grej var en håndline  1,0 mm, løst rullet op på dækket, med en pirk i enden på 200 – 300 gram lavet af et kobberrør fyldt med bly, helst poleret blankt, og forsynet med en stor 3-krog. Det var i 1960-erne og 1970-erne. Så kom mere effektive redskaber til som hydrauliske garnhalere, der kunne hale garnene op fra det dybe vand, trawl og ikke mindst DECCAnavigatorer, senere GPS,, som gjorde det til en let sag at ramme de samme steder igen og igen.

Det gode fiskeri fik også lystfiskere til at strømme til.

13 målere på 1 tur. 26. februar 2000. Største på 13,25 kg.

I 19 80-erne og til årtusindeskiftet kunne vi på HANNE notere omkring 90 målere (torsk over 10 kg) om året, størstedelen fanget i sommertiden, men så faldt fangsterne dramatisk, således at vi de seneste 10 år kun har halet 2-3 målere om året ind over rælingen. Der var stadig pænt med fisk på 4-9 kg, og mange mindre, men de seneste par år er fiskeriet blevet ringere og ringere. Især forårsfiskeriet i marts og april har svigtet.