Sidste nyt.

Opdateret  31. oktober 2021.

Fra 1. april  og resten af året må hver person tage 5 torsk med i havn .

Der er ingen begrænsninger i antallet af fladfisk, som må tages med i land.

Fra 1. december til 1. april  sejler vi ikke.

2022:Fra april til juli bliver der tilbudt ture, hvor der fiskes efter torsk til vi har fanget det antal, som kvoten tillader. Er der tid tilovers, vil vi  resten af tiden fiske fladfisk.

Nyeste fangster:

De 3 vigtigste betingelser for en vellykket fisketur er : Roligt vejr, let strøm og faldende vandstand. Det er ikke altid, at alle tre faktorer spiller optimalt sammen, men lige pludselig lykkes det bare, og hvis solen så også skinner, er alle glade og der er godt med fisk i alle kurve.

Tirsdag den 28. september var en af disse gode dage. De 8 deltagere på turen tog 117 flade med hjem. Der blev genudsat en del, som sagtens kunne klare mindstemålet. Den største rødspætte blev også genudsat, den knækkede forfanget i vandoverfladen, så den må være derude endnu.

Søndag den 24. oktober var så en dag, hvor alt var forkert: Svær søgang lige igennem bæltet, stærk strøm og stigende vandstand med manglende bidelyst til følge. Kun 10 – 15 flade med hjem til 11 fiskere.

30.oktober: Dagens første fisk: En rødspætte på 900 gram. Derefter i hurtig rækkefølge: 950 gram, 1100 gram, 1300 gram og så topscoreren på 1600 gram. Dertil adskillige fra 500 til lige under kiloet, alle fanget på samme lille plet, hvor der dagen før ikke var til at fange en fisk. Overraskelsernes tid er endnu ikke forbi.

Allan Larsen med den haleløse store  rødspætte på 1600 gram.

Der er mere kød på fiskene i år end sidste år på samme tid, og fangsterne består af nogenlunde lige mængder rødspætter, skrubber og isinger.

Fiskeriet er stadig på relativt dybt vand omkring 11 meters dybde.