Sidste nyt.

7 torsk pr deltager i 2019

EUs fiskeriministre har  d. 16. oktober besluttet at hæve den lovlige fangst af torsk fra 5 til 7 torsk med hjem pr. lystfisker pr. dag i alle måneder i 2019.

Fladfiskesæsonen startede  i begyndelsen af august og varer til sidst i november.

Kilos-rødspætte fanget af Daniel Guenthel fra Vordingborg. Han var med på Spf. Storstrømmens og Lystfiskeriforeningen for Nykøbing F. & Omegns klubtur den 6. oktober, hvor de 12 deltagere  i alt tog 178 flade med hjem.

Fiskeriet foregik hele dagen på de “gamle” pladser vest for Onsevig langs 8-meter sandgrundene. Endelig er vandtemperaturen nu i oktober dalet så meget, at vi kan gøre normale fangster på de pladser kendte gamle pladser. Når kulden for alvor melder sig i de kommende uger, kan der med de rette strømforhold forventes rigtig fine fangster.

Første del af sæsonen har været præget af det for årstiden usædvanligt varme vand. Fladfiskene er ikke trukket ind på kanterne langs 10-meterkurverne, som de plejer når de lange nætter begynder. Fangsterne har antalsmæssigt været lavere og mere spredte over mange fiskepladser – men fiskene er  i snit måske større og mere kødfulde- end på samme tid sidste år.

Der kan i fladfiskesæsonen   købes friskpakkede børsteorm fra koldtvandsbassinerne på Onsevig havn. Ring og aftal  tid, hvor du kan afhente ormene.  Er du på fisketur på  HANNE, kan du naturligvis  altid købe børsteorm på skibet, efterhånden som du skal bruge dem, således at du ikke behøver at betale for flere orm, end du får brug for. Det samme gælder, hvis turen skulle blive aflyst.

Se mere på siden “Børsteorm”.

Dagsfangsterne på fladfisketurene varierer efter forholdene og efter hvilke lystfiskere, der er med. Der er blæsende dage og dage med for stærk strøm. hvor der kun landes få fladfisk pr deltager. Der er også dage med flere hundrede fisk med hjem, men det er langtfra hver dag. På de gode dage ligger gennemsnittet pr fisker nu omkring de 10, ofte med store variationer fra person til person. Nogle fanger måske over 30, mens andre på samme tur må nøjes med 2-3 stykker. De, som fanger mest, fisker aktivt og koncentreret  og følger agnens bevægelser over bunden. De sørger for, at der hele tiden er friske orm på krogene. De, som ikke får så mange fisk, sparer ofte på ormene eller fisker med  rejer, silde- eller makrelstykker og gummiorm. Rejer og sildestykker kan bruges, men de fisker bedst, når der også er orm på krogene.  Får man kun fisk, når skipper ringer grejet op, er det et tegn på, at man ikke har sin opmærksomhed på, hvad der sker ved krogene på bunden.

Torskefiskeri

Vi fisker torsk fra april til juli.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Günter Fleger med målertorsk fanget den 21. juni 2018.. Den havde bidt regulært på en pirk og vejede 10,8 kg.

De rigtig store torsk, vi for år tilbage havde omkring 90 over 10 kg  om året, og også enkelte over 20 kg.,  ser vi nu kun enkelte af hvert år.  I 2016: 2  målere og i  2017: 1 stk.  Den største i 2018  er på 10,8 kg.  Næststørste  på 7,4 kg, men der har været overraskende mange torsk i størrelsen mellem 3 og 4 kg, og næsten daglig enkelte  mellem 5  og 6 kg,  hvilket typisk er størrelsen for dagens største torsk. Et par langer i samme størrelse er også set i maj.

Ledige pladser til torskefiskeri på Hanne i 2019 kommer om kort tid.

Fiskeriet efter torsk  i 2019 er efter EU-beslutning nu fastlagt til at være  7 torsk  pr. person (nu også i februar og marts) pr. dag med i land. 

Man må gerne dele sine fisk med andre på skibet, bare ingen  på noget tidspunkt har flere end  7. Fangstbegrænsningen gælder kun Vestlige Østersø, men det er så hele det område, vi fisker i.

Torsk under mindstemålet skal straks genudsættes, og  de mindre torsk må kun genudsættes, hvis de er levende. Ellers skal de tages med i land og tæller med i de 7, man må have med hjem.

Har man bare en enkelt torsk mere end de tilladte  er minimumsbøden 2500 kr (ca 350 Euro). Tre tyske lystfiskere på Als er blevet idømt hver en bøde på 5.000 kr for at have for mange torsk med hjem. De havde tilsammen 41 torsk med i land i Dyvig på Nordals, skriver “Fritidsfiskeren” nr 4, september 2018.