Sidste nyt.

Opdateret 7. september 2020.

Erik Klesiewicz med rødspætte på 2070 gram, fanget på børsteorm 30. august 2020 på  14 meters dybde.

For en ordens skyld: De antal fisk, der nævnes her på siden, er  kun de fisk, der tages med hjem. 

Fladfiskesæsonen 2020 

Starten på fladfiskesæsonen var præget af ringe vandkvalitet i Smålandsfarvandet og  generelt varmt vand og deraf følgende fiskeri på dybt vand nær  de dybe render midt i Langelandsbæltet. Ofte er strømmen her så stærk, at det næsten umuliggør fiskeriet efter fladfisk.  Antallet af fisk har været beskedent. Helt nede fra en håndfuld fisk til et helt hold og så mellem 20 og 40 fisk til hele skibet, også selvom der er blevet fisket seriøst med friske orm på krogene hele tiden.

30. august  gik det bedre: Igen fine betingelser, men nu dog 98 med hjem. De 2 største fladfisk var en rødspætte på et kilo og så lige i sidste minut en der var dobbelt så stor: 2070 gram. ( Billedet øverst på siden).                                                                                                          1. september var der frisk nordøstlig vind og også vel rigelig frisk søgang. Der kom kun ca. 20 fisk med hjem, men den bedste fisker fik  11, så der var også nogle, som slet ingen fik.                                                          2. september drillede søgang og strøm. Kun 41 fisk.                                      4. september løb der en overgang 2,8 mils strøm, så vi søgte ind under land ved Tranekær. Her fik vi kun 12 fladfisk, 1 pighvar på børsteorm og 3 fjæsinger.                                                                                                                     5. september fisket ved Langeland. Ca 30, mange små genudsat. Største på 870 gram, det var en rødspætte.                                                      6. september fiskeri på dybt vand. 93 fladfisk, nogenlunde ligeligt fordelt mellem rødspætter og isinger. Kun 1 skrubbe. Største rødspætte på 961 gram.                                                                                                7. september fiskede 6 tyske lystfiskere efter sild og fladfisk: godt et par hundrede sild og en spandfuld flade.

 

Der kan i fladfiskesæsonen købes friskpakkede  børsteorm fra koldtvandsbassinerne på Onsevig havn. Ring og aftal tid , hvor du kan afhente ormen, jeg er der kun efter aftale.

Er du på fisketur på HANNE, kan du naturligvis altid købe børsteorm på skibet, efterhånden som du skal bruge dem, således at du ikke behøver at betale for flere orm, end du får brug for. Det samme gælder, hvis turen skulle blive aflyst.

Se mere på siden “Børsteorm”.

Dagsfangsterne på fladfisketurene varierer efter forhold og efter hvilke lystfiskere, der er med. Der er blæsende dage og dage med for stærk strøm. hvor der kun landes få fladfisk pr deltager. Der er også dage med flere hundrede fisk med hjem, men det er langt fra hver dag. På de gode dage ligger gennemsnittet pr fisker nu omkring de 10, ofte med store variationer fra person til person. Nogle fanger måske over 30, mens andre på samme tur må nøjes med 2-3 stykker. De, som fanger mest, fisker aktivt og koncentreret og følger agnens bevægelser over bunden. De sørger for, der hele tiden er friske orm på krogene. De, som ikke får så mange fisk, sparer ofte på ormene eller fisker med rejer, silde- eller makrelstykker og gummiorm. Rejer og sildestykker kan bruges, men de fisker bedst, når der også er orm på krogene. Får man kun fisk, når skipper ringer grejet op, er det et tegn på, at man ikke har tilstrækkelig opmærksomhed på, hvad der sker ved krogene på bunden.