Sidste nyt.

Opdateret  26. november 2022.

Fredag den 25. blev der fisket på adskillige pladser fra nordvest for Onsevig  og helt ned til færgeruten Tårs-Spodsbjerg. Vejret var let til frisk vind fra sydøst, og strømmen  under en knob. Altså gode forhold. MEN der var næsten ingen fisk: kun fire flade med hjem! 2 dage før kom vi efter fiskeri i samme område på Lollandssiden hjem med én eneste fisk.  Området er  bare tomt for fisk. I morgen prøver vi på Langelandssiden af bæltet.

Lørdag den 26.:  Fiskeri tæt på Langeland fra Tranekær til Snøde Rev.  Heller ikke her var der nogen større bidelyst: 36 fladfisk med hjem til 12 fiskere. Flest rødspætter, lidt isinger og enkelte skrubber. Største fisk en skrubbe på godt 400 gram.

Vandtemperaturen er nu faldet til  9 grader, så det er ikke længere temperaturen, der er problemet. Tidligere på efteråret kunne vi fange nogenlunde godt på Lollandssiden i den sydlige del ned mod færgeruten, især rødspætter og isinger i god spisestørrelse.

Enkelte store rødspætter så vi også mellem fangsterne. Denne vejede 1200 gram og blev fanget på 14 meters dybde den 2. oktober af  Thomas Kluge fra Bautzen. Han er trofast deltager på  Christian Schmieds hold, som nu har været vores gæster i 29 år. Holdets dagsfangst blev omkring 120 flade med hjem.

Jeg har  siden 15. september igen  været leveringsdygtig i de sædvanlige gode børsteorm fra Holland.  Jeg må nu gennemføre en mindre stigning af prisen på børsteorm fra 60 kr. til 65 kr for de sædvanlige æsker med 100 gram.  Prisen fra  leverandøren er gennem årene steget flere gange uden at jeg har forhøjet mine priser.

Prisen på fisketurene er stadig den samme, som den har været i mange år, men fra nytår stiger den  til 375 kr. pr deltager og  for hele skibet 600 kr. pr. time. Det betyder, at en tur på 7 timer kommer til at koste 4200 kr. for hele skibet fra 1. januar  2023, En tur for en person plus 2 pakker børsteorm kan for nemheds skyld sælges med en lille rabat for i alt 500 kr.

Fra 1. april 2022 og resten af året må hver deltager kun tage 1 torsk med i land. Det samme kommer til at gælde for 2023.  I februar og marts må der slet ikke fiskes torsk.

Fiskeristyrelsen oplyser i deres FAQ:

“Som lyst- eller fritidsfisker skal du genudsætte torsk under mindstemålet. En torsk (over mindsteålet) skal bringes med i land, hvis den ikke kan genudsættes i levende tilstand. Og torskefiskeriet er slut den dag, da den daglige fangst er sket.”

Som konsekvens af ovenstående begrænsninger, og da der faktisk ikke er ret mange torsk i området, gennemføres de fleste ture som fladfisketure.  Fra august til november er alle ture fladfisketure.

De 3 vigtigste betingelser for en vellykket fisketur er : Roligt vejr, let strøm og faldende vandstand. Det er ikke altid, at alle tre faktorer spiller optimalt sammen, men lige pludselig lykkes det bare, og hvis solen så også skinner, er alle glade og der er godt med fisk i alle kurve.

Allan Larsen med den haleløse store  rødspætte på 1600 gram fanget den 30. oktober 2021.