Sidste nyt.

Opdateret  8. maj 2021.

Fra 1. april  og resten af året må hver person tage 5 torsk med i havn .

Der er ingen begrænsninger i antallet af fladfisk, som må tages med i land.

Som  reglerne for begrænsning af Coronasmitte er nu, vil vi   kunne sejle med normalt antal passagerer, forudsat at der kun opholder sig  nogle få personer ad gangen i kahytten og at almindelige regler for begrænsning af Coronasmitte overholdes.  Bær derfor  varmt, vand- og vindtæt tøj , der er egnet til ophold udendørs på denne årstid.

På ture med bookning af enkeltpersoner tager vi for tiden max. 10 deltagere med.

Nyeste fangster:

Torskefiskeri lørdag den 10. april: 14 mindre torsk til 8 deltagere.

Søndag den 18. april: 21 torsk med hjem, genudsat det dobbelte antal.

Tirsdag den 20. april: 30 torsk med hjem. Mange små.

Lørdag den 24. april: 23 torsk, største 3,5 kg.

Søndag den 25. april: Kun 7 flade og en torsk, sejlet hjem før tid, hård  vind.

Fredag den 30. april: 20 torsk med hjem, mange små genudsat.

Lørdag den 8. maj:  7 deltagere fangede 34 fladfisk til at tage med hjem, langt de fleste var rødspætter.