Sidste nyt.

Opdateret  23. januar 2023.

 

I februar og marts må der slet ikke fiskes torsk. Fra 1. april 2023 og resten af året må hver deltager kun tage 1 torsk med i land.

Fiskeristyrelsen oplyser i deres FAQ: “Som lyst- eller fritidsfisker skal du genudsætte torsk under mindstemålet. En torsk (over mindstemålet) skal bringes med i land, hvis den ikke kan genudsættes i levende tilstand. Og torskefiskeriet er slut den dag, da den daglige fangst er sket.”

Som konsekvens af ovenstående begrænsninger gennemføres de fleste ture som fladfisketure.  Fra august til november er alle ture fladfisketure.

Prisen på fisketurene er  375 kr. pr deltager eller ved bookning af  hele skibet 600 kr. pr. time. Det betyder, at en tur på 7 timer  koster 4200 kr. for hele skibet med op til 12 deltagere.

Børsteorm kan købes på skibet for 65 kr. pr. bæger med 100 gram.  En tur for en person plus 2 pakker børsteorm kan for nemheds skyld sælges med en lille rabat for i alt 500 kr.

De 3 vigtigste betingelser for en vellykket fisketur er : Roligt vejr, let strøm og faldende vandstand. Det er ikke altid, at alle tre faktorer spiller optimalt sammen, men lige pludselig lykkes det bare, og hvis solen så også skinner, er alle glade og der er godt med fisk i alle .