Sidste nyt.

Opdateret  9. juli 2020.

COVID-19. En stor del af vore lystfiskerkunder er  ældre borgere, som er i risikogruppen. Er man usikker på, om det er fornuftigt at tage på havet sammen med andre, skal man blive hjemme. Det er trist at aflyse en fisketur, men jeres helbred er vigtigere end min forretning. Der skal ikke betales for afbookning på grund af frygt for Coronasmitte.

For deltagere, som ikke er i samme smittegruppe, opfordres man til at holde mindst en meters afstand til hinanden. Der er håndsprit tilgængeligt ved nedgangen til kahytten, på toilettet og hos skipper i styrehuset.

FISKERI:

Fra april og resten af året, må hver deltager tage 5 torsk med hjem, men det kan for tiden være svært bare at finde nogle få torsk i vores område:

I det gode vejr i uge 25 og 26  blev flere hundrede af de tidligere top-pladser fra området lidt nord for Spodsbjerg til nord for bøje 3  i Langelandsbæltets nordlige del afsøgt og gennemfisket af dygtige og rutinerede torskefiskere på HANNE. Der var intet tegn på buler med torsk noget sted, og fiskeriet gav daglig som regel kun nogle få mindre fisk til hver fisker med enkelte pænere fisk op til 4 kg.  Jeg kan derfor konstatere, at nedgangen i torskefangsterne fortsætter den triste kurs mod det døde hav.

Sidste chance for at prøve torskefiskeriet i denne omgang bliver i den sidste uge af juli.

Fladfiskesæsonen i efteråret 2019 var præget af den usædvanlig varme sommer. Fiskeriet foregik på dybere vand og tættere på den dybe rende midt i bæltet. Der blev fanget usædvanligt mange rødspætter af rigtig fin kvalitet, og adskillige over kiloet.

Isingerne derimod, som tidligere gav de store antal fisk med hjem, er næsten forsvundet fra området ud for Smålandsfarvandet, hvor der for år tilbage kunne fiskes flere hundrede på en almindelig tur.

Der kan i fladfiskesæsonen   købes friskpakkede børsteorm fra koldtvandsbassinerne på Onsevig havn. Ring og aftal  tid, hvor du kan afhente ormene.  Er du på fisketur på  HANNE, kan du naturligvis  altid købe børsteorm på skibet, efterhånden som du skal bruge dem, således at du ikke behøver at betale for flere orm, end du får brug for. Det samme gælder, hvis turen skulle blive aflyst.

Se mere på siden “Børsteorm”.

Dagsfangsterne på fladfisketurene varierer efter forholdene og efter hvilke lystfiskere, der er med. Der er blæsende dage og dage med for stærk strøm. hvor der kun landes få fladfisk pr deltager. Der er også dage med flere hundrede fisk med hjem, men det er langtfra hver dag. På de gode dage ligger gennemsnittet pr fisker nu omkring de 10, ofte med store variationer fra person til person. Nogle fanger måske over 30, mens andre på samme tur må nøjes med 2-3 stykker. De, som fanger mest, fisker aktivt og koncentreret  og følger agnens bevægelser over bunden. De sørger for, at der hele tiden er friske orm på krogene. De, som ikke får så mange fisk, sparer ofte på ormene eller fisker med  rejer, silde- eller makrelstykker og gummiorm. Rejer og sildestykker kan bruges, men de fisker bedst, når der også er orm på krogene.  Får man kun fisk, når skipper ringer grejet op, er det et tegn på, at man ikke har sin opmærksomhed på, hvad der sker ved krogene på bunden.