Sidste nyt.

Opdateret 8. april 2020.

Erhvervsstyrelsen oplyser, at erhvervsmæssig sejlads med lystfiskere hører under de fritidsaktiviteter, som ikke er tilladt under de midlertidige begrænsninger, som er indført for at begrænse spredningen af Coronasmitte.

Fisketurene er derfor aflyst ind til videre.

Der kan stadig bookes ture fremover, og ved aflysning begrundet i myndighedernes bestemmelser om begrænsning af smittefare vil  der ikke skulle betales for afbestilling.

Fra  april og resten af året må vi tage 5 torsk med hjem pr. deltager. I februar og marts var erhvervsfiskerne pålagt begrænsninger i fiskeriet efter torsk, og lystfiskere måtte kun tage hver 2 torsk med hjem om dagen. Når vi begynder på lystfiskerturene igen, må vi så se, om det har hjulpet på torskebestanden, så vi kan fange de 5 torsk, vi  må tage med hjem pr. person .

Hvordan den ekstremt milde vinter vil påvirke torskefiskeriet til foråret er ikke til at spå om, men det har i hvert fald betydet, at torskene ikke som normalt har samlet sig i de dybe render, hvor trawlerne ellers plejer at fange dem, når det bliver frostvejr i længere tid. Garnfiskere i området melder om rimeligt fiskeri i januar, hvor flere fik opfisket deres ( beskedne) kvote allerede 10 dage før torskestoppet trådte i kraft 1. februar.

I 2019 var torskefiskeriet for os i perioder ganske godt, men det var  blandt andet afhængigt af, hvor mange garn, der blev sat i det område, vi fisker i. Der var også pæn størrelse på torskene, dagens største var for det meste på 4 til godt 7 kg., men sidst på sæsonen var det som om torskene forsvandt fra det område, vi plejer at fiske i.

Der  blev fanget flere flotte Langer under torskefiskeriet i maj  og juni med den største på 5,6 kg  den 6. juni. Den blev fanget af Bernd Loepenhaus.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Den største Lange i maj  var på 86 cm og en vægt på 3,6 kg. Den blev fanget den 5. maj af Mike fra Rostock. Der blev i alt taget 36 torsk med hjem den dag.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fladfiskesæsonen i efteråret 2019 var præget af den usædvanlig varme sommer. Fiskeriet foregik på dybere vand og tættere på den dybe rende midt i bæltet. Der blev fanget usædvanligt mange rødspætter af rigtig fin kvalitet, og adskillige over kiloet.

Isingerne derimod, som tidligere gav de store antal fisk med hjem, er næsten forsvundet fra området ud for Smålandsfarvandet, hvor der for år tilbage kunne fiskes flere hundrede på en almindelig tur.

Der kan i fladfiskesæsonen   købes friskpakkede børsteorm fra koldtvandsbassinerne på Onsevig havn. Ring og aftal  tid, hvor du kan afhente ormene.  Er du på fisketur på  HANNE, kan du naturligvis  altid købe børsteorm på skibet, efterhånden som du skal bruge dem, således at du ikke behøver at betale for flere orm, end du får brug for. Det samme gælder, hvis turen skulle blive aflyst.

Se mere på siden “Børsteorm”.

Dagsfangsterne på fladfisketurene varierer efter forholdene og efter hvilke lystfiskere, der er med. Der er blæsende dage og dage med for stærk strøm. hvor der kun landes få fladfisk pr deltager. Der er også dage med flere hundrede fisk med hjem, men det er langtfra hver dag. På de gode dage ligger gennemsnittet pr fisker nu omkring de 10, ofte med store variationer fra person til person. Nogle fanger måske over 30, mens andre på samme tur må nøjes med 2-3 stykker. De, som fanger mest, fisker aktivt og koncentreret  og følger agnens bevægelser over bunden. De sørger for, at der hele tiden er friske orm på krogene. De, som ikke får så mange fisk, sparer ofte på ormene eller fisker med  rejer, silde- eller makrelstykker og gummiorm. Rejer og sildestykker kan bruges, men de fisker bedst, når der også er orm på krogene.  Får man kun fisk, når skipper ringer grejet op, er det et tegn på, at man ikke har sin opmærksomhed på, hvad der sker ved krogene på bunden.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA