Sidste nyt.

Hver deltager må tage op til 7 torsk med hjem  i 2019

EUs fiskeriministre har  d. 16. oktober besluttet at hæve den lovlige fangst af torsk fra 5 til 7 torsk med hjem pr. lystfisker pr. dag i alle måneder i 2019.

Vi fisker torsk fra april til juli.

Torskefiskeri 2019:

Den seneste tids ture har været en blandet fornøjelse. Vejret har været ret blæsende med enkelte stille dage ind imellem. Strømmen har skiftevis været på over 2 knop i timen, og så slet ingen strøm.  Torskene bliver der stadig færre af, og de er ikke voldsomt store.

Til gengæld er der blevet fanget flere flotte Langer  i maj  og juni med den største på 5,6 kg  den 6. juni. Den blev fanget af Bernd Loepenhaus.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Den største Lange i maj  var på 86 cm og en vægt på 3,6 kg. Den blev fanget den 5. maj af Mike fra Rostock. Der blev i alt taget 36 torsk med hjem den dag.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Torskefiskeriet har enkelte dage givet alle de 7 torsk pr deltager, som vi har lov til at tage med i land, men de fleste dage er det kun blevet til mellem 25 og 35 torsk. Nogle dage endda kun enkelte fisk med hjem, så det ser ikke ret godt ud for torskebestanden i Langelandsbæltet lige nu.

Torskefiskeriet i 2018:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Günter Fleger med målertorsk fanget den 21. juni 2018.. Den havde bidt regulært på en pirk og vejede 10,8 kg

De rigtig store torsk, vi  for år tilbage fangede omkring 90 over 10 kg – også enkelte over 20 kg- om året i området ud for Onsevig,  ser vi nu kun enkelte af hvert år.  I 2016: 2  målere og i  2017: 1 stk.  Den største i 2018  er på 10,8 kg.  Næststørste  på 7,4 kg, men der har været overraskende mange torsk i størrelsen mellem 3 og 4 kg, og næsten daglig enkelte  mellem 5  og 6 kg,  hvilket typisk er størrelsen for dagens største torsk. Et par langer i samme størrelse er også set i maj.

Fiskeriet efter torsk  i 2019 er efter EU-beslutning nu fastlagt til at være  7 torsk  pr. person (nu også i februar og marts) pr. dag med i land. 

Man må gerne dele sine fisk med andre på skibet, bare ingen  på noget tidspunkt har flere end  7. Fangstbegrænsningen gælder kun Vestlige Østersø, men det er så hele det område, vi fisker i.

Torsk under mindstemålet skal straks genudsættes, og  de mindre torsk må kun genudsættes, hvis de er levende. Ellers skal de tages med i land og tæller med i de 7, man må have med hjem.

Har man bare en enkelt torsk mere end de tilladte  er minimumsbøden 2500 kr (ca 350 Euro). Tre tyske lystfiskere på Als er blevet idømt hver en bøde på 5.000 kr for at have for mange torsk med hjem. De havde tilsammen 41 torsk med i land i Dyvig på Nordals, skriver “Fritidsfiskeren” nr 4, september 2018.

Fladfiskesæsonen starter  i begyndelsen af a.ugust og varer til begyndelsen af december. Der er ingen begrænsning i antallet af fladfisk, man må tage med hjem.

Kilos-rødspætte fanget af Daniel Guenthel fra Vordingborg. Han var med på Spf. Storstrømmens og Lystfiskeriforeningen for Nykøbing F. & Omegns klubtur den 6. oktober, hvor de 12 deltagere  i alt tog 178 flade med hjem.

Fladfiskesæsonen i efteråret 2018  var præget af den usædvanlig varme sommer. Fiskeriet har fundet sted på andre steder og på dybere vand, end sædvanligt. Der har været betydeligt færre isinger – omend mange helt små genudsættere- men bemærkelsesværdigt flere rødspætter og endda en hel del rigtig flotte kilosfisk.  Skrubbernes andel er nogenlunde som før.

Antalsmæssigt lå en gennemsnitstur på ca. 10 fisk med hjem pr. fisker, noget mindre i antal, men vægtmæssigt nogenlunde som  sæsonen året før. Isingerne, som gav de store antal fisk med hjem, er næsten forsvundet fra området ud for Smålandsfarvandet, hvor der for år tilbage kunne fiskes flere hundrede på en almindelig tur.

Der kan i fladfiskesæsonen   købes friskpakkede børsteorm fra koldtvandsbassinerne på Onsevig havn. Ring og aftal  tid, hvor du kan afhente ormene.  Er du på fisketur på  HANNE, kan du naturligvis  altid købe børsteorm på skibet, efterhånden som du skal bruge dem, således at du ikke behøver at betale for flere orm, end du får brug for. Det samme gælder, hvis turen skulle blive aflyst.

Se mere på siden “Børsteorm”.

Dagsfangsterne på fladfisketurene varierer efter forholdene og efter hvilke lystfiskere, der er med. Der er blæsende dage og dage med for stærk strøm. hvor der kun landes få fladfisk pr deltager. Der er også dage med flere hundrede fisk med hjem, men det er langtfra hver dag. På de gode dage ligger gennemsnittet pr fisker nu omkring de 10, ofte med store variationer fra person til person. Nogle fanger måske over 30, mens andre på samme tur må nøjes med 2-3 stykker. De, som fanger mest, fisker aktivt og koncentreret  og følger agnens bevægelser over bunden. De sørger for, at der hele tiden er friske orm på krogene. De, som ikke får så mange fisk, sparer ofte på ormene eller fisker med  rejer, silde- eller makrelstykker og gummiorm. Rejer og sildestykker kan bruges, men de fisker bedst, når der også er orm på krogene.  Får man kun fisk, når skipper ringer grejet op, er det et tegn på, at man ikke har sin opmærksomhed på, hvad der sker ved krogene på bunden.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA