Sidste nyt.

Opdateret  13, maj 2022.

Fra 1. april 2022 og resten af året må hver deltager kun tage 1 torsk med i land.

Fra april til juli bliver der tilbudt ture, hvor der fiskes efter torsk til vi har fanget det antal, som kvoten tillader. Er der tid tilovers, vil vi  resten af tiden fiske fladfisk eller andre arter efter årstidens muligheder.

Fiskeristyrelsen oplyser i deres FAQ:

“Som lyst- eller fritidsfisker skal du genudsætte torsk under mindstemålet. En torsk (over mindsteålet) skal bringes med i land, hvis den ikke kan genudsættes i levende tilstand. Og torskefiskeriet er slut den dag, da den daglige fangst er sket.”

De 3 vigtigste betingelser for en vellykket fisketur er : Roligt vejr, let strøm og faldende vandstand. Det er ikke altid, at alle tre faktorer spiller optimalt sammen, men lige pludselig lykkes det bare, og hvis solen så også skinner, er alle glade og der er godt med fisk i alle kurve.

Allan Larsen med den haleløse store  rødspætte på 1600 gram.

FORÅR 2022 har der ikke været gennemført ret mange ture på grund af de strenge restriktioner for torskefiskeriet.  Der er blevet fanget pæne torsk op til det tilladte antal, og derefter har vi satset på fladfisk. De er nu ved at få sul på kroppen efter vinterens gydning, men de står ikke så koncentreret som om efteråret.