Sidste nyt.

Opdateret  14. april 2021.

Fra 1. april må hver person tage 5 torsk med i havn .

Der er ingen begrænsninger i antallet af fladfisk, som må tages med i land.

Som  reglerne for begrænsning af Coronasmitte er nu, vil vi  i april kunne sejle med normalt antal passagerer, forudsat at der kun opholder sig  nogle få personer ad gangen i kahytten og at almindelige regler for begrænsning af Coronasmitte overholdes.  Bær derfor  varmt, vand- og vindtæt tøj , der er egnet til ophold udendørs på denne årstid.

Torskefiskeri lørdag den 10. april: 14 mindre torsk til 8 deltagere.

Første tur efter FLADFISK fredag den 23. april kl 8 til 15.