Sidste nyt.

Fiskeriet efter torsk  i 2018 er efter EU-beslutning nu fastlagt til at være som i 2017:  5 torsk  pr. person (dog kun 3 i februar og marts) pr. dag med i land.

Man må gerne dele sine fisk med andre på skibet, bare ingen  på noget tidspunkt har flere end 5. Fangstbegrænsningen gælder kun Vestlige Østersø, men det er så hele det område, vi fisker i.

Torsk under mindstemålet skal straks genudsættes, og  de mindre torsk må kun genudsættes, hvis de er levende. Ellers skal de tages med i land og tæller med i de 5, man må have med hjem.

Har man bare en enkelt torsk mere end de tilladte 5 ( eller  i februar og marts 3), er minimumsbøden 2500 kr (ca 350 Euro).

Torskefiskeriet i maj: 4. maj gav de torsk, der var tilladt at tage med hjem, og den største torsk var på 7,4 kg. De næste dage var fiskeriet stabilt med den tilladte mængde på 5 torsk pr mand med hjem og største torsk pr dag mellem 3,4 kg og 6,4 kg.

Fladfiskesæsonen starter  i begyndelsen af august og varer til sidst i november.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Slethvarpå 1010 gram  fanget på sidste fladfisketur den 4. december 2017 af Henrik Falch Henriksen.

Der kan i fladfiskesæsonen   købes friskpakkede børsteorm fra koldtvandsbassinerne på Onsevig havn. Ring og aftal  tid, hvor du kan afhente ormene.  Er du på fisketur på  HANNE, kan du naturligvis  altid købe børsteorm på skibet, efterhånden som du skal bruge dem, således at du ikke behøver at betale for flere orm, end du får brug for. Det samme gælder, hvis turen skulle blive aflyst.

Se mere på siden “Børsteorm”.

Dagsfangsterne på fladfisketurene varierer efter forholdene og efter hvilke lystfiskere, der er med. Der er blæsende dage og dage med for stærk strøm. hvor der kun landes få fladfisk pr deltager. Der er også dage med flere hundrede fisk med hjem, men det er langtfra hver dag. På de gode dage ligger gennemsnittet pr fisker nu omkring de 10, ofte med store variationer fra person til person. Nogle fanger måske over 30, mens andre på samme tur må nøjes med 2-3 stykker. De, som fanger mest, fisker aktivt og koncentreret  og følger agnens bevægelser over bunden. De sørger for, at der hele tiden er friske orm på krogene. De, som ikke får så mange fisk, sparer ofte på ormene eller fisker med  rejer, silde- eller makrelstykker og gummiorm.Rejer og sildestykker kan bruges, men de fisker bedst, når der også er orm på krogene.  Får man kun fisk, når skipper ringer grejet op, er det et tegn på, at man ikke har sin opmærksomhed på, hvad der sker ved krogene på bunden.