Sidste nyt.

Opdateret 1. junij 2020.

Der er  BØRSTEORM på lager igen i kølebassinerne på Onsevig havn. Der er fin kvalitet på fladfiskene allerede  nu, så der har været flere, som har spurgt på muligheden for at købe friske orm i Onsevig, og det kan man altså nu.

På grund af Coronasituationen sejler vi ind til videre med højst 8 deltagere,  så der er god plads. Prisen er den samme som hidtil, da vi  har mulighed for at få dækket en del af indtægtstabet forårsaget af Coronakrisen gennem regeringens støttepakker. Forventer at kunne sejle med det normale antal passagerer, 12 personer,  fra 8. juni.

En stor del af vore lystfiskerkunder er  ældre borgere, som er i risikogruppen. Er man usikker på, om det er fornuftigt at tage på havet sammen med andre, skal man blive hjemme. Det er trist at aflyse en fisketur, men jeres helbred er vigtigere end min forretning. Der skal ikke betales for afbookning på grund af frygt for Coronasmitte.

Fangster:

30. maj startede vi med 5 stop efter torsk. Det gav 5 stegetorsk med hjem og et par genudsættere. Resten af dagen fiskede de 7 deltagere fladfisk. Der var ingen koncentration på dem, meget spredte fangster. I alt 35 blandede skrubber, isinger og rødspætter .

Den 26. blev der fisket fladfisk, og fiskene var overraskende  kødfulde, i forhold til hvor tidligt på sæsonen det er. Der blev taget 35 fisk med hjem, over halvdelen blev fanget én person.

Fra april og resten af året, må hver deltager tage 5 torsk med hjem, men det kan for tiden være svært bare at finde nogle få torsk i vores område:

Første torsketur efter Coronanedlukningen var torsdag den 7. maj. Den gav, trods at mange pladser blev afprøvet, beskedent fiskeri med et par håndfulde mindre torsk, hvoraf 15 blev taget med hjem. De tre største vejede alle  hver 3,8 kg. Den følgende dag blev endnu flere toppladser afprøvet, men kun 10 blev taget med hjem. Igen var der 4 pæne torsk på 3 til 4 kg. Den 23. fiskede 6 unge mennesker i 5 timer, for blot at kunne tage 2 med hjem og smide 2 andre små fisk ud igen.

Jeg kan derfor konstatere, at nedgangen i torskefangsterne fortsætter den triste kurs mod det døde hav. Vi må nu håbe på. at den bølge af fine mellemtorsk, som nogle uger sidste forsommer lagde vejen forbi os, vil dukke op igen  i år.

I 2019 var torskefiskeriet for os i perioder ganske godt, men det var  ofte besværliggjort af mange uafmærkede garn.

Der  blev fanget flere flotte Langer under torskefiskeriet i maj  og juni 2019 med den største på 5,6 kg  den 6. juni. Den blev fanget af Bernd Loepenhaus.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Den største Lange i maj  var på 86 cm og en vægt på 3,6 kg. Den blev fanget den 5. maj af Mike fra Rostock. Der blev i alt taget 36 torsk med hjem den dag.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fladfiskesæsonen i efteråret 2019 var præget af den usædvanlig varme sommer. Fiskeriet foregik på dybere vand og tættere på den dybe rende midt i bæltet. Der blev fanget usædvanligt mange rødspætter af rigtig fin kvalitet, og adskillige over kiloet.

Isingerne derimod, som tidligere gav de store antal fisk med hjem, er næsten forsvundet fra området ud for Smålandsfarvandet, hvor der for år tilbage kunne fiskes flere hundrede på en almindelig tur.

Der kan i fladfiskesæsonen   købes friskpakkede børsteorm fra koldtvandsbassinerne på Onsevig havn. Ring og aftal  tid, hvor du kan afhente ormene.  Er du på fisketur på  HANNE, kan du naturligvis  altid købe børsteorm på skibet, efterhånden som du skal bruge dem, således at du ikke behøver at betale for flere orm, end du får brug for. Det samme gælder, hvis turen skulle blive aflyst.

Se mere på siden “Børsteorm”.

Dagsfangsterne på fladfisketurene varierer efter forholdene og efter hvilke lystfiskere, der er med. Der er blæsende dage og dage med for stærk strøm. hvor der kun landes få fladfisk pr deltager. Der er også dage med flere hundrede fisk med hjem, men det er langtfra hver dag. På de gode dage ligger gennemsnittet pr fisker nu omkring de 10, ofte med store variationer fra person til person. Nogle fanger måske over 30, mens andre på samme tur må nøjes med 2-3 stykker. De, som fanger mest, fisker aktivt og koncentreret  og følger agnens bevægelser over bunden. De sørger for, at der hele tiden er friske orm på krogene. De, som ikke får så mange fisk, sparer ofte på ormene eller fisker med  rejer, silde- eller makrelstykker og gummiorm. Rejer og sildestykker kan bruges, men de fisker bedst, når der også er orm på krogene.  Får man kun fisk, når skipper ringer grejet op, er det et tegn på, at man ikke har sin opmærksomhed på, hvad der sker ved krogene på bunden.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA