Sidste nyt.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Günter Fleger med målertorsk fanget den 21. juni 2018.. Den havde bidt regulært på en pirk og vejede 10,8 kg.

De rigtig store torsk, vi for år tilbage havde omkring 90 over 10 kg  om året, og også enkelte over 20 kg.  ser vi nu kun enkelte af hvert år.  I 2016: 2  målere og i  2017: 1 stk.  Den største i 2018 til nu er på 10,8 kg.  Næststørste  på 7,4 kg, men der har været overraskende mange torsk i størrelsen mellem 3 og 4 kg, og næsten daglig enkelte  mellem 5  og 6 kg,  hvilket typisk er størrelsen for dagens største torsk. Et par langer i samme størrelse er også set i maj.

Antallet af fisk pr. dag siger ikke så meget i år, da reglerne om højst 5 torsk med i land pr person gør, at der i starten af en fisketur ofte smides fine fisk langt over mindstemålet ud i forventning om at der nok kommer nogle, der er større. Sidst på dagen tages de små ned til målet gerne med, da man jo helst skal have de 5 tilladte fisk med hjem. De fleste når så at få de 5 torsk med hjem, men nogle må sidst på dagen fortryde, at de var lovlig flotte med at genudsætte de først fangne torsk.

Fiskeriet efter torsk  i 2018 er efter EU-beslutning nu fastlagt til at være som i 2017:  5 torsk  pr. person (dog kun 3 i februar og marts) pr. dag med i land.

Man må gerne dele sine fisk med andre på skibet, bare ingen  på noget tidspunkt har flere end 5. Fangstbegrænsningen gælder kun Vestlige Østersø, men det er så hele det område, vi fisker i.

Torsk under mindstemålet skal straks genudsættes, og  de mindre torsk må kun genudsættes, hvis de er levende. Ellers skal de tages med i land og tæller med i de 5, man må have med hjem.

Har man bare en enkelt torsk mere end de tilladte 5 ( eller  i februar og marts 3), er minimumsbøden 2500 kr (ca 350 Euro).

 

 

Fladfiskesæsonen starter  i begyndelsen af august og varer til sidst i november.

Første tur den 3. august gav ca. 125 flade med hjem, største var en rødspætte på 750 gram. Fladfiskene står endnu ret spredt og på dybere vand end normalt på denne årstid, sikkert på grund af varmen. De fleste blev fanget på dybder mellem 11 og 15 meter.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Slethvarpå 1010 gram  fanget på sidste fladfisketur den 4. december 2017 af Henrik Falch Henriksen.

Der kan i fladfiskesæsonen   købes friskpakkede børsteorm fra koldtvandsbassinerne på Onsevig havn. Ring og aftal  tid, hvor du kan afhente ormene.  Er du på fisketur på  HANNE, kan du naturligvis  altid købe børsteorm på skibet, efterhånden som du skal bruge dem, således at du ikke behøver at betale for flere orm, end du får brug for. Det samme gælder, hvis turen skulle blive aflyst.

Se mere på siden “Børsteorm”.

Dagsfangsterne på fladfisketurene varierer efter forholdene og efter hvilke lystfiskere, der er med. Der er blæsende dage og dage med for stærk strøm. hvor der kun landes få fladfisk pr deltager. Der er også dage med flere hundrede fisk med hjem, men det er langtfra hver dag. På de gode dage ligger gennemsnittet pr fisker nu omkring de 10, ofte med store variationer fra person til person. Nogle fanger måske over 30, mens andre på samme tur må nøjes med 2-3 stykker. De, som fanger mest, fisker aktivt og koncentreret  og følger agnens bevægelser over bunden. De sørger for, at der hele tiden er friske orm på krogene. De, som ikke får så mange fisk, sparer ofte på ormene eller fisker med  rejer, silde- eller makrelstykker og gummiorm. Rejer og sildestykker kan bruges, men de fisker bedst, når der også er orm på krogene.  Får man kun fisk, når skipper ringer grejet op, er det et tegn på, at man ikke har sin opmærksomhed på, hvad der sker ved krogene på bunden.