Sidste nyt.

Opdateret 16. januar 2021.

I januar sejles der  ikke.   Der er  indført forsamlingsforbud for over 5 personer på grund af den øgede  Corona-smittefare. Derudover skal der i vintermånederne være plads alle ombordværende  i skibenes  opvarmede opholdsrum, og her er Corona- kravet nu 7,5 kvm pr. person mod normalt 0,85 kvm pr person.

Alt tyder på fortsatte Coronarestriktioner  hen i februar og marts, og desuden er der igen i år begrænsninger for, hvor mange torsk, der må tages med hjem fra en fisketur.

I februar og marts må der kun tages 2 torsk med hjem pr deltager. Fra 1. april er antallet 5 . HANNE genoptager derfor først fisketurene igen i april.