Sidste nyt.

Opdateret  d. 5. december 2019.

Hele efteråret fanger vi fladfisk.

Vil du med, så se på siden “Ledige pladser”.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Børsteorm vil være på lager sæsonen igennem til begyndelsen af december.   De kan købes på  skibet dagen igennem og på havnen fra kl. 7  til kl 8, hvor vi sejler ud. Men ring og bestil for at være sikker på at jeg er på havnen.

Fiskeriet:

De sædvanlige fiskepladser ud for Onsevig er næsten tomme for fisk. Derfor har det meste fiskeri efter fladfisk  i efteråret foregået ud for Frederiksdal på 11-13 meters dybde, en times sejlads fra Onsevig.  Men de seneste dage er fiskeriet også ebbet ud her.

23. november: 6 skrubber og isinger, fiskene er tilsyneladende forsvundet fra området. Vi lader dem få fred til 5. december, så må vi se, om det bliver bedre igen.

16. november:Fisket på yderkanten af Frederiksdalsrenden.  63 fladfisk, flest isinger, med hjem til  11 personer.

10. november: 27 fladfisk til 12 deltagere på 6 timers “fødselsdags- og kollega-tur”.

9. november: 90 med hjem, deraf 3 kilosrødspætter.

6. november: 57 til 5 personer.

3. november: 37 med hjem, 12 pers i 7 timer.

2. november: 18 flade med hjem til 12 personer på 7 timers fiskeri!

1.november: 30 flade med hjem til 6 deltagere.

30. oktober: 33 fisk med hjem. 5 timers tur med 10 personer.

29. oktober: 41 fisk med hjem til 10 pers.

26. oktober: Aflyst, Kuling.

16.-25. oktober ferielukket.

15. oktober: 9.Bare  NI!!!!! flade med hjem til 7 deltagere. Dertil så to stk makrel. Kraftig understrøm drillede fælt.

14. oktober: 136 fladfisk med hjem til 8 deltagere, heraf 4 drenge.

13. oktober: 125 med hjem. Stor spredning fra 25 til 2 fisk pr. deltager.

12. oktober: Svær søgang, 100 med hjem.

9. oktober: 110 med hjem til 5 fiskere, i svær søgang, 31 og 29 med hjem  til de to, som fik flest.

8. oktober: 138 flade med hjem til et blandet hold på 12 mand.

6. oktober: 192 med hjem til 11 personer på 6 timer.

5. oktober: 245 flade i kurvene til 9 mand på en 9 timers tur.

4. oktober: 168 med hjem til 9 fiskere på 9 timer.

1. oktober: Grumset vand efter blæsten i går. 72 flade med hjem . 8 fiskere.

Der er ingen begrænsninger i antallet af fladfisk, der må tages med hjem, blot skal mindstemålet selvfølgelig overholdes.

Der er blevet fanget flere flotte Langer under torskefiskeriet i maj  og juni med den største på 5,6 kg  den 6. juni. Den blev fanget af Bernd Loepenhaus.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Den største Lange i maj  var på 86 cm og en vægt på 3,6 kg. Den blev fanget den 5. maj af Mike fra Rostock. Der blev i alt taget 36 torsk med hjem den dag.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fladfiskesæsonen i efteråret 2018 var præget af den usædvanlig varme sommer. Fiskeriet foregik på dybere vand og tættere på den dybe rende midt i bæltet.

Kilos-rødspætte fanget af Daniel Guenthel fra Vordingborg. Han var med på Spf. Storstrømmens og Lystfiskeriforeningen for Nykøbing F. & Omegns klubtur den 6. oktober, hvor de 12 deltagere  i alt tog 178 flade med hjem.

Antalsmæssigt lå en gennemsnitstur på ca. 10 fisk med hjem pr. fisker, noget mindre i antal, men vægtmæssigt nogenlunde som  sæsonen året før. Isingerne, som gav de store antal fisk med hjem, er næsten forsvundet fra området ud for Smålandsfarvandet, hvor der for år tilbage kunne fiskes flere hundrede på en almindelig tur.

Der kan i fladfiskesæsonen   købes friskpakkede børsteorm fra koldtvandsbassinerne på Onsevig havn. Ring og aftal  tid, hvor du kan afhente ormene.  Er du på fisketur på  HANNE, kan du naturligvis  altid købe børsteorm på skibet, efterhånden som du skal bruge dem, således at du ikke behøver at betale for flere orm, end du får brug for. Det samme gælder, hvis turen skulle blive aflyst.

Se mere på siden “Børsteorm”.

Dagsfangsterne på fladfisketurene varierer efter forholdene og efter hvilke lystfiskere, der er med. Der er blæsende dage og dage med for stærk strøm. hvor der kun landes få fladfisk pr deltager. Der er også dage med flere hundrede fisk med hjem, men det er langtfra hver dag. På de gode dage ligger gennemsnittet pr fisker nu omkring de 10, ofte med store variationer fra person til person. Nogle fanger måske over 30, mens andre på samme tur må nøjes med 2-3 stykker. De, som fanger mest, fisker aktivt og koncentreret  og følger agnens bevægelser over bunden. De sørger for, at der hele tiden er friske orm på krogene. De, som ikke får så mange fisk, sparer ofte på ormene eller fisker med  rejer, silde- eller makrelstykker og gummiorm. Rejer og sildestykker kan bruges, men de fisker bedst, når der også er orm på krogene.  Får man kun fisk, når skipper ringer grejet op, er det et tegn på, at man ikke har sin opmærksomhed på, hvad der sker ved krogene på bunden.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA