Sidste nyt.

Opdateret 20. august 2019.

Turene efter fladfisk begyndte den 9. august. Vil du med, så se på siden “Ledige pladser”.

Fra denne dag vil der være friske børsteorm på lager sæsonen igennem til begyndelsen af december. Men ring og bestil for at være sikker på at jeg er på havnen.

Børsteorm til småbådskonkurrencerne  fra Onsevig 7. og 8. september leveres på havnen de to dage fra kl 6 og bestilles på tlf 30542146.  Betales på konto 0693 2840105583. Se mere på siden “Børsteorm”.

De flade er endnu midt i august ikke kommet ind i nærheden af land. De skal fiskes på noget dybere vand, end det normalt er på denne tid af året.  Fangsterne varierer meget. Hvis strømmen er stærk, er det svært at holde bund, når der fiskes dybt. Fredag den 16. blev der fanget 10 fisk i snit pr. deltager, lørdag løb strømmen hårdt og vi tog kun  godt 3 i snit. Søndag var der næsten ingen strøm, og det gav 85 med hjem til 11 deltagere. Poul Nielsen fra Østofte tog flest, 22 stk. Mandag gav 8 i snit på 6 timer.

Der er ingen begrænsninger i antallet af fladfisk, der må tages med hjem, blot skal mindstemålet selvfølgelig overholdes.

Der er blevet fanget flere flotte Langer under torskefiskeriet i maj  og juni med den største på 5,6 kg  den 6. juni. Den blev fanget af Bernd Loepenhaus.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Den største Lange i maj  var på 86 cm og en vægt på 3,6 kg. Den blev fanget den 5. maj af Mike fra Rostock. Der blev i alt taget 36 torsk med hjem den dag.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fladfiskesæsonen i efteråret 2018 var præget af den usædvanlig varme sommer. Fiskeriet foregik på dybere vand og tættere på den dybe rende midt i bæltet.

Kilos-rødspætte fanget af Daniel Guenthel fra Vordingborg. Han var med på Spf. Storstrømmens og Lystfiskeriforeningen for Nykøbing F. & Omegns klubtur den 6. oktober, hvor de 12 deltagere  i alt tog 178 flade med hjem.

Antalsmæssigt lå en gennemsnitstur på ca. 10 fisk med hjem pr. fisker, noget mindre i antal, men vægtmæssigt nogenlunde som  sæsonen året før. Isingerne, som gav de store antal fisk med hjem, er næsten forsvundet fra området ud for Smålandsfarvandet, hvor der for år tilbage kunne fiskes flere hundrede på en almindelig tur.

Der kan i fladfiskesæsonen   købes friskpakkede børsteorm fra koldtvandsbassinerne på Onsevig havn. Ring og aftal  tid, hvor du kan afhente ormene.  Er du på fisketur på  HANNE, kan du naturligvis  altid købe børsteorm på skibet, efterhånden som du skal bruge dem, således at du ikke behøver at betale for flere orm, end du får brug for. Det samme gælder, hvis turen skulle blive aflyst.

Se mere på siden “Børsteorm”.

Dagsfangsterne på fladfisketurene varierer efter forholdene og efter hvilke lystfiskere, der er med. Der er blæsende dage og dage med for stærk strøm. hvor der kun landes få fladfisk pr deltager. Der er også dage med flere hundrede fisk med hjem, men det er langtfra hver dag. På de gode dage ligger gennemsnittet pr fisker nu omkring de 10, ofte med store variationer fra person til person. Nogle fanger måske over 30, mens andre på samme tur må nøjes med 2-3 stykker. De, som fanger mest, fisker aktivt og koncentreret  og følger agnens bevægelser over bunden. De sørger for, at der hele tiden er friske orm på krogene. De, som ikke får så mange fisk, sparer ofte på ormene eller fisker med  rejer, silde- eller makrelstykker og gummiorm. Rejer og sildestykker kan bruges, men de fisker bedst, når der også er orm på krogene.  Får man kun fisk, når skipper ringer grejet op, er det et tegn på, at man ikke har sin opmærksomhed på, hvad der sker ved krogene på bunden.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA