Sidste nyt.

Opdateret  27. august 2021.

Fra 1. april  og resten af året må hver person tage 5 torsk med i havn .

Der er ingen begrænsninger i antallet af fladfisk, som må tages med i land.

Nyeste fangster:

22. august blev der taget 82 flade med hjem til 12 deltagere, trods vanskelige strømforhold, hvor linerne løb langs med skibet. Der blev genudsat mange småfisk, men der var også gode fisk med fin tykkelse, nogenlunde ligeligt med rødspætter, skrubber og isinger. Fiskeriet foregik vest for Onsevig på 13 – 15 meters dybde.

I dagene efter har alle ture været aflyst. Nordøstlig blæst giver de dårligst tænkelige betingelser for såvel fangst som nydelse af turen.