Sidste nyt.

Fiskeriet efter torsk  i 2018 er efter EU-beslutning nu fastlagt til at være som i 2017:  5 torsk  pr. person (dog kun 3 i februar og marts) pr. dag med i land.

Man må gerne dele sine fisk med andre på skibet, bare ingen  på noget tidspunkt har flere end 5. Fangstbegrænsningen gælder kun Vestlige Østersø, men det er så hele det område, vi fisker i.

Torsk under mindstemålet skal straks genudsættes, og  de mindre torsk må kun genudsættes, hvis de er levende. Ellers skal de tages med i land og tæller med i de 5, man må have med hjem.

Har man bare en enkelt torsk mere end de tilladte 5 ( eller  i februar og marts 3), er minimumsbøden 2500 kr (ca 350 Euro).

På Hanne begynder vi i 2018 først fiskeriet efter torsk i april.

Fladfiskesæsonen startede  i begyndelsen af august og varer til sidst i november.

Der kan  købes friskpakkede børsteorm fra koldtvandsbassinerne på Onsevig havn. Ring og aftal  tid, hvor du kan afhente ormene.  Er du på fisketur på  HANNE, kan du naturligvis  altid købe børsteorm på skibet, efterhånden som du skal bruge dem, således at du ikke behøver at betale for flere orm, end du får brug for. Det samme gælder, hvis turen skulle blive aflyst.

Se mere på siden “Børsteorm”.

Vi er nu ved fladfiskesæsonens sidste månede november,  den tid på året, hvor de flade er  fedest.  Vinterens gydning nærmer sig, og fiskenes  rogn og mælk udvikler sig og  vil fra december fylde en stadig større del af fisken.  Der vil også kunne fanges fine og store fladfisk i december, men kødkvaliteten bliver ringere. Så det er nu, der skal skaffes fiskefiletter til julefrokosten.

Der fanges daglig skrubber og rødspætter,som vejer mellem 500 gram og kiloet, enkelte over kiloet, og isingerne  har i år mere kød på kroppen, end de havde sidste år.

Området i Smålandsfarvandet øst for Onsevig er fortsat ” Det Døde Hav”. Det ser ud som om fiskene kun vil være tæt på vandet i den dybe rende gennem bæltet. I takt med efterårets afkøling af vandet i bæltet, er fladfiskene dog trukket længere ind mod land, således at de fra turbåd nu kan fanges på  de yderste af 10-metergrundene. Rødspætterne længst ude og mest koncentreret nordpå, isingerne på blød bund i  de lidt dybere render nær grundene, og skrubberne på det hårde sand og  den blandede bund. Efter stormen den sidste weekend i oktober vil fiskeriet på lavere vand sikkert blive bedre.

Dagsfangsterne varierer efter forholdene og efter hvilke lystfiskere, der er med. Der er blæsende dage og dage med for stærk strøm. hvor der kun landes få fisk pr deltager. Der er også dage med flere hundrede fisk med hjem, men det er langtfra hver dag. På de gode dage ligger gennemsnittet pr fisker omkring de 15, ofte med store variationer fra person til person. Nogle fanger måske over 30, mens andre på samme tur må nøjes med 2-3 stykker. De, som fanger mest, fisker koncentreret  og følger agnens bevægelser over bunden,og de sørger for, at der hele tiden er friske orm på krogene. De ,som ikke får så mange fisk, sparer ofte på ormene eller fisker med  rejer, silde- eller makrelstykker og gummiorm. Får man kun fisk, når skipper ringer grejet op, er det et tegn på, at man ikke har sin opmærksomhed på, hvad der sker ved krogene på bunden.