Børsteorm

 

Levende børsteorm  sælges direkte fra mine koldtvandsbassiner i kølehuset på havnepladsen i Onsevig .

Vil man være sikker på at kunne købe orm, skal de bestilles  senest dagen før på tlf. 3054 2146, gerne som sms. Betaling kontant eller bankoverførsel på konto  0693  2840105583.

Kunder, der er booket ind på skibet Hanne, kan som sædvanlig købe orm i dagens løb på skibet, efterhånden som de får brug for dem, men for at mindske spild vil det være bedst at bestille i forvejen.   Flere har i den seneste tid spurgt, om man skal betale for de bestilte orm, hvis en fisketur bliver aflyst på grund af vejret. Det skal man ikke, hvis aflysningen sker inden jeg tager ormene op af bassinerne og pakker dem i æskerne med salttørv. Det sker typisk fra kl. 7 om morgenen samme dag, vi skal bruge dem.

Børsteormene  er importeret direkte fra Holland, hvor de opdrættes. De transporteres hertil i kølevogn, og jeg opbevarer dem i saltvandsbassiner i kølehus på havnen, så lystfiskerne kan få helt friske orm . Børsteormene bliver pakket hver morgen  umiddelbart inden fisketuren og sælges i bægre med kølig salttørv for 65 kr. pr. 100 gram. De kan også købes på skibet HANNE i dagens løb. 100 gram er- alt efter størrelsen- 20 til 40 stk. orm.  Den anvendte salttørv er gravet op fra gammel havbund i Holland og har et indhold af salt, som svarer til ormenes naturlige miljø.

Mange lystfiskere spørger, om de kan købe SANDORM. Det kan de normalt ikke hos mig, da de dør så hurtigt efter modtagelsen, at det er svært at have dem i god kvalitet hver dag.  Fiskene bider stort set ens, om det er børsteorm eller sandorm, der sættes på krogene. Måske er børsteorm bedst, hvis der er strøm eller vind til at flytte agnen hen over havbunden, så bevægelsen lokker fladfiskene til.  Tilsvarende er sandorm måske bedst, når der ingen strøm er, da de afgiver duftstoffer til vandet, idet der prikkes hul på dem,  når de  sættes på krogene.

Får du orm til overs, kan du holde dem friske i lang tid. Hæld dem og salttørven ud på en tør avis og stil dem køligt. Næste dag kan du lægge dem og salttørven tilbage i æsken, og de er klare til brug. De må ikke blive våde. Fugten, de udskiller  gennem huden,  er affaldsstoffer, som slår ormene ihjel, hvis de ligger i en bunke uden salttørven til at suge fugten til sig. Læg dem ikke i vand, da de hurtigt bruger ilten i vandet, og da ormene  ikke  tåler større udsving i temperatur og saltholdighed. De kommer fra områder med større saltholdighed end de omkring 1 procent, der er i vore indre farvande.

Skulle ormene dø for dig, er der ingen grund til at smide dem ud. Hvis bare de kan sidde fast på krogen, kan  “aromaen” fra de  døde orm faktisk vise sig at lokke bedre end de levende orm!

Sandorm og børsteorm kan også ” blancheres”, dvs. de lægges kortvarigt i kogende vand, hvorved proteinerne koagulerer som i kogte æg og de bliver mere faste. Derefter kan de fryses til brug en anden gang.

Rejer, kalvelever, sildestykker og meget andet kan bruges som agn, men der fanges ikke nær så mange fisk på disse typer agn som på levende børsteorm og sandorm. Sandorm skal du nok selv grave, da de er svære at holde liv i, og forhandlerne tager dem derfor kun hjem på bestilling.

Tobis bruges fortrinsvis ved målrettet fiskeri efter pighvar og slethvar. En stor skrubbe ses dog af og til også som bifangst på tobis.  Pighvar fanget som bifangst ved almindeligt drivfiskeri har dog som oftest bidt på børsteorm.