Skibet Hanne af Onsevig

HANNE er bygget af bådebygger Mortensen i Faxe Ladeplads og blev søsat i 1956. Det er det yngste af de træskibe, der er godkendt til at sejle med lystfiskere i Langelandsbæltet.

Bundgarnsfisker Osvald Jensen i Hesnæs havde bestilt et specialskib til at slå lange bundgarnspæle i bunden ud for Falsters østkyst. Skibet er derfor særdeles stærkt bygget. I sommeren 1986 købte Erik Johansen skibet, og det følgende år blev skibet ombygget  hos bådebygger Mogens Olsen i Nakskov efter Søfartsstyrelsen retningslinier til fremtidig brug  til sejlads med lystfiskere. Skibet var klar til at blive taget i brug sommeren 1987.

HANNE er 11,2 meter langt, 4,44 meter bredt og måler16,5 GRT.  Motoren er en 6 cylindret FORD LEHMANN på 135 HP. Skibet er godkendt til 16 personer, heraf 12 betalende passagerer. Midtskibs er der kahyt opvarmet med centralvarme. Bag  styrehuset er der et lille toilet med vandskyllende WC.

I styrehuset er al elektronisk udstyr dupleret, såleles at der ved fejl altid er et reserveinstrument for sikker sejlads: Leica DGPS, Seiwa elektronisk søkort, Furuno daglys- og farveradarer, Furuno AIS klasse A og klasse B, Furuno ekkolod S/H og farve,  Lowrance Side-scanning sonar, Sailor og Skanti DSC klasse A VHF.  Timco Pilot.

Ejer Erik Johansen er altid selv skipper på Hanne.  Var selvstændig fisker fra Onsevig 1969 -1976. Kystskipperbevis 1974. Læreruddannet 1980.